Varovanje osebnih podatkov

Osebne podatke, pridobljene na spletni strani

  • preko obrazca za povpraševanja
  • telefonskega klica ali
  • poslane e-pošte

obdelujemo in varujemo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Jamčimo, da pridobljene osebne podatke ne posredujemo tretjim osebam ali z njimi kakorkoli drugače malomarno ravnamo. Uporabljeni bodo zgolj za komunikacijo z našimi strankami ali obveščanje.