Pravno obvestilo

Brskanje na spletni stran www.kuhinje-linea.si je na lastno odgovornost. Ne prevzemamo krivde za poškodbe ali okvare računalnika, med obiskom spletne strani.


Spletna stran je pregledana in ne vsebuje zlonamerne kode. Morebitni pojavni okni med brskanjem niso posledica obiska spletne strani ampak so shranjeni in nameščeni na vašem računalniku kot samostojni programi ali dodatki v vašem brskalniku.

Spletna stran je prilagojena za brskanje z vsemi novejšimi spletni brskalniki (IE 7+, FF, Chrome, Safari)